Zuzana Krzempková

Bakalářská práce

Dopady větrné kalamity na chod a správu TANAPu

Windthrow Impact on the Operation and Managemet of TANAP
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je obeznámit s událostí větrné kalamity, která dne 19. 11. 2004 poškodila Tatranský Národný Park (TANAP) v objemu 2 350 000 m3 dřevní hmoty. Autorka se zkoumá a hodnotí dopady této kalamity od roku 2004 2016. Problematika je nejprve obecně charakterizována a doplněna tabulkami. Převážná část práce je věnována napadení porostu v TANAPu lýkožroutem smrkovým (Ips typographus …více
Abstract:
The main scope of this Bachelor thesis is to introduce the devastating outcome of a wind-storm that damaged the "Tatra national park" on 19. 11. 2004 in the volume of 2.35 million cubic meters of woods. The author of the thesis examines and assesses the impact of the calamity since 2004 till 2016. The first part is dedicated to general characteristics of the TANAP´s issue; it describes the status of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2016
Zveřejnit od: 9. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Jakub Trojan

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Krzempková, Zuzana. Dopady větrné kalamity na chod a správu TANAPu. Uherské Hradiště, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe