Bc. Monika Šimráková

Diplomová práce

Medzinárodný menový fond

International Monetary Fund
Abstract:
This graduation thesis is about one from the most important institutions in international monetary system – International Monetary Fund. Mainly focus on his financial sources, transactions and operations, which provide. As a result is offering overview individual sources of International Monetary Fund as are member quotas, resources obtained on bilateral or many-sided basis, SDR or gold. From transactions …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá jednou z najdôležitejších inštitúcií v medzinárodnom menovom systéme – Medzinárodným menovým fondom. Zameriava sa hlavne na jeho finančné zdroje, transakcie a operácie, ktoré uskutočňuje. Výsledkom je ponúknutie prehľadu jednotlivých zdrojov Medzinárodného menového fondu ako sú členské kvóty, prostriedky získané na bilaterálnom alebo mnohostrannom základe, SDR či zlato …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Marková, CSc.
  • Oponent: Ing. Vladimír Kolman

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance