Theses 

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky – Bc. Petr Žemlička

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Petr Žemlička

Bakalářská práce

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky

Community policing within the Municipal Police Headquarters Brno, focusing on the District Police Department Brno - Zabovresky

Anotace: V bakalářské práci se věnuji tématu Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno – Žabovřesky. Práce by se dala rozdělit do dvou základních částí, kdy první část je teoretická a zaměřil jsem se v ní na popis problematiky community policing, aby čtenář o této problematice získal alespoň základní povědomí. Zařadil jsem zde také popis Městského ředitelství policie Brno a v poslední řadě také podrobnější popis práce na Obvodním oddělení policie Brno – Žabovřesky, zejména práci obchůzkového policisty doplněné o poznatky z osobní zkušenosti. Další část této práce je empirická a jedná se o vlastní výzkum, který byl zaměřen na Městské ředitelství policie Brno. Sběr informací probíhal formou dotazníkového šetření. Získané výsledky byly analyzovány a následně graficky zpracovány. V závěru jsou shrnuty výsledky práce a uvedeny návrhy a doporučení pro praxi.

Abstract: The bachelor thesis is devoted to community policing in the context of the Brno City Police Headquarters, focusing on the District Department of the Police of the Czech Republic in Brno - Žabovřesky. The thesis is divided into two basic parts. The first part is theoretical and describes the problems of community policing to give the reader at least basic awareness of these problems. The first part also describes the Brno City Police Headquarters and provides a detailed description of the work of the Brno - Žabovřesky District Police Department, in particular the work of a patrol, enriched with personal experience. The other part of this thesis is empirical and includes own research, which was focused on the Brno City Police Headquarters. Information was collected in the form of questionnaire investigation. The obtained results were analyzed and then processed graphically. The conclusion summarizes the results and includes suggestions and recommendations for practice.

Klíčová slova: Community policing, Policie České republiky, policista, obchůzková služba, okrsek, spolupráce, bezpečnost, komunikace, veřejnost, police, policeman, district, cooperation, safety, communication, public.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 08:54, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz