Theses 

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky – Bc. Petr Žemlička

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Bc. Petr Žemlička

Bachelor's thesis

Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno - Žabovřesky

Community policing within the Municipal Police Headquarters Brno, focusing on the District Police Department Brno - Zabovresky

Abstract: V bakalářské práci se věnuji tématu Community policing v rámci Městského ředitelství policie Brno se zaměřením na Obvodní oddělení Policie České republiky Brno – Žabovřesky. Práce by se dala rozdělit do dvou základních částí, kdy první část je teoretická a zaměřil jsem se v ní na popis problematiky community policing, aby čtenář o této problematice získal alespoň základní povědomí. Zařadil jsem zde také popis Městského ředitelství policie Brno a v poslední řadě také podrobnější popis práce na Obvodním oddělení policie Brno – Žabovřesky, zejména práci obchůzkového policisty doplněné o poznatky z osobní zkušenosti. Další část této práce je empirická a jedná se o vlastní výzkum, který byl zaměřen na Městské ředitelství policie Brno. Sběr informací probíhal formou dotazníkového šetření. Získané výsledky byly analyzovány a následně graficky zpracovány. V závěru jsou shrnuty výsledky práce a uvedeny návrhy a doporučení pro praxi.

Abstract: The bachelor thesis is devoted to community policing in the context of the Brno City Police Headquarters, focusing on the District Department of the Police of the Czech Republic in Brno - Žabovřesky. The thesis is divided into two basic parts. The first part is theoretical and describes the problems of community policing to give the reader at least basic awareness of these problems. The first part also describes the Brno City Police Headquarters and provides a detailed description of the work of the Brno - Žabovřesky District Police Department, in particular the work of a patrol, enriched with personal experience. The other part of this thesis is empirical and includes own research, which was focused on the Brno City Police Headquarters. Information was collected in the form of questionnaire investigation. The obtained results were analyzed and then processed graphically. The conclusion summarizes the results and includes suggestions and recommendations for practice.

Keywords: Community policing, Policie České republiky, policista, obchůzková služba, okrsek, spolupráce, bezpečnost, komunikace, veřejnost, police, policeman, district, cooperation, safety, communication, public.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2014
  • Supervisor: Mgr. Jitka Čihounková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Martin Bugala, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Go to top | Current date and time: 26/4/2019 04:24, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz