Bc. Sabina Krejčová

Diplomová práce

Ochrana spotřebitele ve finanční oblasti dle zákona o ochraně spotřebitele

Protection of the Consumer in the Financial Sector under the Current Law
Anotace:
Cílem diplomové práce je obecná analýza a popis ochrany spotřebitele ve finanční oblasti a to dle platné právní úpravy, především z pohledu zákona o ochraně spotřebitele a speciálního zákona o finančním arbitrovi. První kapitola práce je zaměřena na základní teoretické otázky a koncepci oblasti ochrany spotřebitele. V druhé kapitole je rozebírána rámcová politika ochrany spotřebitele a to jak na území …více
Abstract:
The aim of this dissertation is general analysis and an account of consumer protection in financial sector treated in current legislation, above all according to consumer protection law and a specialized financial arbitrator law. First chapter deals with the fundamental theoretical issues and philosophy related to consumer protection. Second chapter describes common policy concerning consumer protection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Petr Scholz, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Natália Mansella, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance - blok B