Bc. Hana Chlupová

Diplomová práce

Územní samosprávný celek jako plátce daně z přidané hodnoty

Territorial self-governing unit as a value added tax payer
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problémy územních samosprávných celků v pozici plátců daně z přidané hodnoty. Pozornost je věnována charakteristice územních samosprávných celků v České republice a jejich vztahu k dani z přidané hodnoty. Jsou vysvětleny základní pojmy z dané problematiky v souladu s aktuální právní úpravou. Následně jsou získané poznatky aplikovány v prostředí vybraného územního samosprávného …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problems of territorial self-governing units in the position of payers of value added tax. Attention is paid to the characteristics of territorial self-governing units in the Czech Republic and their relation to VAT. The basic concepts of the issue are explained in accordance with current legislation. Subsequently, the acquired knowledge is applied in the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Michaela Jurová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dana Střížová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta