Vojtěch Kořalka

Bakalářská práce

Komparativní pedagogika - porovnání systémů vzdělávání v České republice a Himalájích

Anotace:
Bakalářská práce se zabývá srovnáním školských systémů v Indii a České republice na příkladu dvou konkrétních škol – Spring Dales Public School, Mulbekh (Himaláje) a SPŠ stavební J. Gočára, Praha. V první části této práce jsou objasněna teoretická východiska, která se vztahují k tématu srovnávací pedagogiky. Dále jsou rozebrány vzdělávací sys-témy a kurikulární dokumenty platné v obou zemích. V další …více
Abstract:
This thesis deals with the comparsion of educational system between Czech Republic and Himalaya. To introduce, there are two schools picked – Spring Dales Public School, Himalaya – Mulbekh and Secondary School of Civil Engineering J. Gocar, Prague. In the first part there are explained methods, purposes, development and importance of com-perative pedagogy. Than, in the next part are analysed systems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019
Identifikátor: http://theses.cz/id/f32gfv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2019

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Učitelství odborných předmětů