Dominik Svoboda

Bachelor's thesis

Multimediální propagace Vysokoškolského sportovního klubu kendó

The Multimedial Promotion of TBU in Zlín´s Kendo Sports Club
Abstract:
Tato bakalářská práce pojednává o využití multimédií, jako nástroje propagace vysokoškolského sportovního klubu kendó. Teoretická část obsahuje popis bojového sportu kendó a jeho cíle. Dále se zaměřuje na výuku kendó, historický vývoj a kendó na VŠSK. V druhé polovině teoretické části je zmíněn současný stav propagace oddílu a jeho porovnání s ostatními oddíly. V neposlední řadě také dotazníkové šetření …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of multimedia, as a tool for promotion of Kendo university sports club. The theoretical part describes the kendo fighting sport and its goals. He also focuses on kendo teaching, historical development and kendo at VŠSK. In the second half of the theoretical part, the current status of the section promotion and its comparison with other sections is mentioned. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Svoboda, Dominik. Multimediální propagace Vysokoškolského sportovního klubu kendó. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration

Theses on a related topic