Dominik Svoboda

Bachelor's thesis

Multimediální propagace Vysokoškolského sportovního klubu kendó

The Multimedial Promotion of TBU in Zlín´s Kendo Sports Club
Anotácia:
Tato bakalářská práce pojednává o využití multimédií, jako nástroje propagace vysokoškolského sportovního klubu kendó. Teoretická část obsahuje popis bojového sportu kendó a jeho cíle. Dále se zaměřuje na výuku kendó, historický vývoj a kendó na VŠSK. V druhé polovině teoretické části je zmíněn současný stav propagace oddílu a jeho porovnání s ostatními oddíly. V neposlední řadě také dotazníkové šetření …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the use of multimedia, as a tool for promotion of Kendo university sports club. The theoretical part describes the kendo fighting sport and its goals. He also focuses on kendo teaching, historical development and kendo at VŠSK. In the second half of the theoretical part, the current status of the section promotion and its comparison with other sections is mentioned. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Bc. Pavel Vařacha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Svoboda, Dominik. Multimediální propagace Vysokoškolského sportovního klubu kendó. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / odbor:
Engineering Informatics / Information Technologies in Administration

Práce na příbuzné téma