Matěj Drahokoupil

Master's thesis

Multivariate DCC GARCH and Dynamic Copula models for VaR analysis

Modelování kovariancí časových řad pomocí metody DCC GARCH a kopula funkcí a aplikace na optimalizaci podmíněné hodnoty v riziku
Abstract:
Diplomová práce se zabývá modely volatility finančních časových řad. Cílem práce je nejprve podrobně popsat dva přístupy k modelování volatilitz časových řad, verifikovat je a poté oba přístupy použít v empirické studii. První přístup je založen na dynamické podmíněné korelaci zobecněných autoregresních modelů podmíněné heteroskedasticity ve srovnání s druhým přístupem, což jsou kopula funkce. Druhý …more
Abstract:
he diploma thesis deals with financial time series volatility models. The aim of the work is to firstly describe in detail two approaches to model the time series volatility, verify them and then use both approaches in an empirical study. The first approach is based on dynamic conditional correlation general- ized autoregressive conditional heteroskedasticity models compared to the second approach …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 16. 6. 2022
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Jiří Panoš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/87101