Theses 

Deklarace zástupců české šlechty na obranu československého státu a národa v letech 1938-1939 – Mgr. et Mgr. Kateřina Kučerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Historické vědy / Historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Mgr. et Mgr. Kateřina Kučerová

Bakalářská práce

Deklarace zástupců české šlechty na obranu československého státu a národa v letech 1938-1939

Declarations of the Czech nobility deputies defending the Czechoslovak state and nation between 1938 and 1939

Anotace: Tato práce se věnuje vývoji česky orientované šlechty v Československu po roce 1918, především pak šlechtickým deklaracím z let 1938-1939. Deklaracemi čeští šlechtici veřejně vystoupili na obranu československého státu a národa, se kterým se tímto oficiálně ztotožnili. Práce se dále zabývá i osudem deklarantů v následném období protektorátu Čechy a Morava.

Abstract: The present thesis examines the development of the Czech nobility in Czechoslovakia after 1918, particularly the noble declarations between 1938 and 1939. By these declarations, Czech noblemen publicly stood up for the Czechoslovak state, and they indentified themselves with the nation. This thesis also deals with life stories of the declarants in the era of the Protectorate of Bohemia and Moravia.

Klíčová slova: šlechta, 20.století, deklarace, vlastenectví, nobility, 20th century, declaration, patriotism

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Němec, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 00:09, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz