Mgr. Lucie Procházková

Bakalářská práce

Marketing a PR základní školy ve městě a na vesnici

Marketing and PR primary school in the city and in the village
Anotace:
Bakalářská diplomová práce je případovou studií dvou základních škol z hlediska marketingových aktivit a jejich public relations. Vybrané základní školy se shodují v tom, že obě mají dobrou prestiž a jsou dlouhodobě úspěšné v naplňování svých kapacit. Naopak zásadním rozdílem je lokalizace těchto škol – jedna škola působí ve velkém krajském městě a druhá na venkově. Cílem této práce je jednak popsat …více
Abstract:
The bachelor graduation thesis is a case study of two primary schools in terms of marketing activities and public relations. Selected primary schools match that both have a good reputation and long-term success in filling their capacities. In contrast, the main difference is the location of these schools - one school is located in a large regional city and the second in the country. The aim is to describe …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Bárta
  • Oponent: Mgr. Lenka Řezáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta