Mgr. Bc. Petr Gal

Bakalářská práce

Posttraumatický rozvoj u pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. typu

Posttraumatic growth among patients with Diabetes Mellitus
Anotace:
Bakalářská práce sleduje posttraumatický rozvoj (PTG) u pacientů s diagnózou diabetes mellitus I. typu. Teoretická část popisuje etiologii diabetu mellitu I. typu, jeho epidemiologii v kontextu české populace, příznaky a léčbu. Analyzuje také dopady zmíněné choroby na život nemocného a dokládá, že naplňuje charakteristiku traumatické události. Zabývá se podstatou posttraumatického rozvoje a jeho teoretickými …více
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the posttraumatic growth (PTG) in patients with diabetes mellitus type 1. The theoretical part of the thesis describes etiology of the diabetes mellitus type 1, its epidemiology in the Czech population, symptoms, and therapy. It is analyzing the impact of the disease on a life of the invalid and demonstrates, that it fills up characteristic of the trauma. It deals with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 1. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Sylvie Kropáčová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta