Bc. Stella Kulumbegova

Bakalářská práce

Analysis of Event Management in Prague Hotels

Analysis of Event Management in Prague Hotels
Anotace:
Abstract KULUMBEGOVA Stella. Analýza Event Managementu v Pražských hotelech. (Bakalářská práce) Vysoká škola hotelová v Praze, ,spol. s.r.o. Praha: 201. 53 stran. Cílem této práce je shromáždit údaje o poptávce event managementu v rozdílných hotelech v Praze. Zejména budu analyzovat co je event a jaké typy eventů existují. Práce se zároveň zabývá získáváním informací o způsobu, jak bylo provedeno planování …více
Abstract:
Abstract KULUMBEGOVA, Stella. Analysis of Event Management in Prague Hotels. (Bachelor dissertation) Institute of Hospitality Management in Prague. Prague: 2016 64 pages The aim of the thesis is to collect information regarding demand of event management in different hotels of Prague. Conversely, I will analyze what the event is and what types of events exist. Besides this, also I am going to get some …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Štěpán Chalupa

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze