Mgr. Šimon Valentík

Diplomová práce

Meze uplatnění nároků podle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu

Limits of the Claims according to the Act Nr. 262/2011 Coll., on Participants of Resistance against Communism
Anotace:
Ambicí této práce bude komplexní uchopení uplatnění nároků podle zákona č. 262/2011 Sb. Práce odpoví čtenáři na otázku, co je myšleno nárokem podle tohoto zákona, provede ho problematikou uchopení tzv. třetího odboje a jeho zákonným vymezením. Následně čtenáři ukáže specifika procesního postupu a vyvrcholí objevení normativních mezí odboje proti komunismu doplněným případy aplikační praxe. V důsledku …více
Abstract:
The ambition of this thesis will be comprehensive grasp of claims according to the Act Nr. 262/2011 Coll. Thesis will answer to question what is meant to be claim under this Act, it intorduces the issues of so-called Third Resistance and its legal definition. Subsequently, it will show specifics procedural and normative limits culminate in the limits of resistance against communism supplemented by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 9. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta