Mgr. Blanka Sedlačíková, Ph.D.

Disertační práce

Historie matematické lingvistiky

The history of mathematical linguistics
Anotace:
Matematická lingvistika je disciplína stojící na pomezí matematiky a jazykovědy. Ačkoliv se jedná o obor poměrně mladý (počátky klademe do 50. let 20. století), můžeme využívání matematických metod v lingvistice vysledovat již hluboko do minulosti (starověk a středověk). Protože o tomto období nacházíme v literatuře jen kusé informace, je cílem předkládané práce tyto historické poznámky shromáždit …více
Abstract:
Mathematical linguistics is a discipline standing on the boundary between mathematics and linguistics. Although it is quite a new field of study (beginnings date to 1950s), we are able to trace the use of mathematical methods back in the deep past (antiquity and the Middle Ages). Since we are able to find very rare information about those periods, the objective of this thesis is to gather the historical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 12. 2010
  • Vedoucí: doc. RNDr. Eduard Fuchs, CSc.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr., doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky a informatiky