Bc. Veronika Macháňová

Bakalářská práce

Vesnické elity na panství Bystřice nad Pernštejnem a Dolní Rožínka ve druhé polovině 16. a v 17. století

The rural elites in the domain of Bystřice nad Pernštejnem and Dolní Rožínka in the 2nd half of the 16th century and in the 17th century
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje životní poměry svobodných dvořáků a zákupních rychtářů na panství Bystřice nad Pernštejnem a Dolní Rožínka. Stěžejním pramenem pro analýzu jsou pozemkové knihy bystřického panství ze 2. poloviny 16. a ze 17. století. Metodou sondy jsou zkoumány sociální, majetkové, finanční a právní poměry sledované skupiny osob, které jsou dále komparovány nejen mezi oběma skupinami, ale …více
Abstract:
The thesis analyzes the life conditions of rural elites in the domain of Bystřice nad Pernštejnem and Dolní Rožínka. The main source for the reserch is the Land Registers of the Bystřice domain from mid-sixteenth and seventeenth century. Social, property, financial and legal conditions are studied using probe method in a chosen group of people. These are further compared not only between the chosen …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Bronislav Chocholáč, Dr.
  • Oponent: Mgr. Tomáš Malý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta