Mgr. Markéta Hrozová, Ph.D.

Disertační práce

Analýza vzdělávací oblasti výchova ke zdraví v didaktickém aparátu učebnic primární školy

Analysis of Health education in didactic apparatus of Primary school textbooks
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice vzdělávací oblasti výchovy ke zdraví a uplatnění holistického modelu zdraví v prezentaci učiva v učebnicích prvouky / našeho světa a přírodovědy na primárním stupni škol. Výchova ke zdraví zdraví je důležitou součástí výchovně vzdělávacího procesu, která se jako vzdělávací oblast etablovala díky zavedení kurikulárního dokumentu státní úrovně Standardu základního …více
Anotace:
í a předkládáme návrhy na možnosti dalšího výzkumného šetření.
Abstract:
The dissertation thesis addresses the problem of health education and the application of a holistic model of health in the presentation of the curriculum in elementary textbooks in primary schools. Health Education is an important part of the educational process, which has established itself as a training area through the introduction of state-level curriculum document Standard for Basic Education …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 7. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 10. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
  • Oponent: doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc., doc. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta