Aleksandra Parshina

Bakalářská práce

Export opportunities and unrealized export potential of the Czech Republic in Argentina

Exportní příležitosti a nevyužitý exportní potenciál ČR v Argentině
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou závislosti České republiky na okolních exportních trzích a zkoumá exportní příležitosti českých exportérů v Argentině. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda má Česká republika v Argentině nevyužitý exportní potenciál, a pokud ano, vypočítat jeho celkové množství a identifikovat potenciálně perspektivní položky pro český export. Práce si také klade za cíl zjistit …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of the Czech Republic’s dependence on nearby export markets and explores the export opportunities of Czech exporters in Argentina. The bachelor thesis aims to determine if the Czech Republic has an unrealized export potential in Argentina and if so, to subsequently calculate its overall amount, as well as to identify potentially prospective items for the Czech …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 12. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 1. 2022
  • Vedoucí: Ondřej Sankot
  • Oponent: Patrik Šváb

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/85118