Bc. Radka KRAJOVÁ

Diplomová práce

Kultura, sport a volnočasové aktivity jako měkké faktory rozvoje města Mladá Boleslav

Culture, sport and free time activities as soft factors of development in Mladá Boleslav
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zaměřuje na popis a analýzu vybraných měkkých lokalizačních faktorů v Mladé Boleslavi. Konkrétně se jedná o sport, kulturu a volnočasové aktivity. Tyto faktory dnes získávají na významu a hrají velkou roli v rozvoji města. Práce je rozdělena do dvou částí. První se věnuje základním teoretickým východiskům, jako jsou lokalizační teorie, měkké lokalizační faktory a koncept …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on description and analysis of selected soft localization factors in Mladá Boleslav. Specifically, it deals with sport, culture and free time activities. These factors are gaining in importance in the role of town development. The diploma thesis is divided into two parts. The first part provides theoretical basis, such as location theory, soft localization factors and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRAJOVÁ, Radka. Kultura, sport a volnočasové aktivity jako měkké faktory rozvoje města Mladá Boleslav. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj