Theses 

Životní spokojenost a motivace osobních asistentů politických reprezentantů – Bc. Jana DOŠLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Jana DOŠLOVÁ

Diplomová práce

Životní spokojenost a motivace osobních asistentů politických reprezentantů

Life satisfaction and motivation of personal assistants of political representatives

Anotace: Spec.zaměření: K některým obecným psychologickým problémům podpory činnosti politických reprezentantů; Profilující sociálně psychologická témata současné politické psychologie; Životní spokojenost, základní pojetí, determinanty; pracovní motivace, základní teoretické přístupy, potřeby, motivace, icentivy; Požadavky na životní styl a práci osobních asistentů, empirie. Cíle práce a) Profil dimenzí životní spokojenosti u obou souborů, b) Profil motivačního zaměření u obou souborů, c) koreláty dimenzí životní spokojenosti a dimenzí motivačního zaměření, d) Koreláty vybraných sociodemogr. Proměnných a vybraných proměnných DŽS, resp. MP-P. Metodika: DŽS Fahrenberg et al., MP-P (Pavlát). Zkoumané soubory: Cca 15 žen, cca 20 mužů. Formální parametry: viz norma Miovský. Statistika: Pearsonův korel. koef. v Excelu.

Abstract: Special interest: Some common psychological problems by supporting the work of the representatives of political, social and psychological profiling issue in contemporary political psychology, life satisfaction, the basic concept, determinants, motivation, basic theoretical approaches, needs, motivations, icentivy, lifestyle requirements and the work of personal assistants , empiricism. Objectives and work) Profile dimensions of life satisfaction in both groups, b) Profile of motivational orientation in both groups, c) the correlates of dimensions of life satisfaction and dimensions of motivational orientation, d) Correlates sociodemogr selected. Variables and selected variables GST, respectively. MP-P. Methods: Fahrenberg TD et al. MP-P (Pavlat). The sample: Approximately 15 women, 20 men. Formal parameters: see standard Miovský. Statistics: Pearson corel. coefficient in Excel.

Klíčová slova: životní spokojenost, povolání osobního asistenta, političtí reprezentanti, politická psychologie, motivace, pracovní motivace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

DOŠLOVÁ, Jana. Životní spokojenost a motivace osobních asistentů politických reprezentantů. Olomouc, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 18:59, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz