Bc. Lucie Vondrová

Diplomová práce

Kontrolní mechanismy ve finančním právu

Control Mechanisms in Financial law
Anotace:
Předmětem této diplomové práce „Kontrolní mechanismy ve finančním právu“ jsou kontrolní mechanismy, které se uplatňují v rámci jednotlivých pododvětví finančního práva. Struktura práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola vymezuje základní pojmy. Druhá kapitola se věnuje kontrolním mechanismům ve fiskální části finančního práva, konkrétně v právu rozpočtovém, daňovém a celním. Třetí kapitola …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis on the theme „Control mechanisms in financial law“ is to describe control mechanisms applied within each sub-sector in financial law. The structure of this thesis is divided into three chapters. The first chapter defines the basic notions. Second charter is devoted to the control mechanisms in the fiscal part of financial law, specifically budget law, tax law and customs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta