Bc. Marek PANUŠKA

Diplomová práce

Rekuperace v systému 25kV

Energy recuperation at 25kV trolley system
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na specifické technické problémy rekuperace v systému 25 kV, který je využíván pro provoz trakční dopravy nejen v ČR. Jsou zde shrnuty požadavky norem vázající se na fyzikální a technickou podstatu problému rekuperace pro tento napájecí systém trakčního vedení. Následně jsou popsány možnosti rekuperace, jak ze strany vozidel, pevných trakčních zařízení tak ze …více
Abstract:
This Master thesis is focused on specific technicial troubles of recuperation in power net 25 kV, which is not only used for traction vehicles in the Czech Republic. In this thesis are mentioned the requests of norms tied with physical and techcical principles together for this traction power system. Next point describes the possibilities of recuperation from train vehicles views and from distribution …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Bohumil Skala, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PANUŠKA, Marek. Rekuperace v systému 25kV. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/