Bc. Jan Blinka

Diplomová práce

Vztahy KLDR - Jižní Korea a KLDR - USA prizmatem stimulus-response theory

DPRK - ROK and DPRK - US Relations By Using the Stimulus-Response Theory
Anotace:
Diplomová práce se zabývá studiem vztahů mezi Spojenými státy, Severní Koreou a Jižní Koreou prizmatem stimulus-response theory, která tvrdí, že aktéři vůči sobě jednají na bázi reciprocity. Vztahy zmíněných států jsou analyzovány jak v jejich dyadické, tak triadické podobě, a to v období od konce studené války do současnosti. Cílem je určit, zda teorie stimulus-response platí i v jednom z tzv. nejméně …více
Abstract:
This Master thesis focuses on the relations between North Korea, South Korea and the United States in their bilateral, as well as trilateral versions. Those relations are analyzed under the premises of the stimulus-response theory, which indicates that the behavior of the actors is based on reciprocity. The aim of this work is to distinguish, if the stimulus-response theory is correct for one of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 1. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií