Petr Luska

Bachelor's thesis

Prostorová soutěž politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2006. Analýza volební podpory ČSSD

Spatial Competition of Political Parties in 2006 Czech Chamber of Deputies Election. An Analysis of CSSD Electoral Support
Abstract:
Cílem bakalářské práce je analyzovat volební výsledek ČSSD ve volbách do PS PČR v roce 2006 na základě dostupných teoretických politologických poznatků týkajících se prostorové soutěže politických stran a klíčových vlivů na volební rozhodování. Autor svoji práci odvine od zkoumání pozice volební podpory ČSSD v rovině jednorozměrného pravolevého politického prostoru a programatiky ČSSD. Za prvé představí …more
Abstract:
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyze the elections results for CSSD (Czech Social Democratic Party) in the 2006 elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic by employing available theoretical findings of political science pertaining to spatial competition of political parties and to key factors influencing decision-making processes during elections. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2010
  • Supervisor: Jan Outlý
  • Reader: Lucie Kudová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Hradec Králové. Archiv