Petr Luska

Bakalářská práce

Prostorová soutěž politických stran ve volbách do PS PČR v roce 2006. Analýza volební podpory ČSSD

Spatial Competition of Political Parties in 2006 Czech Chamber of Deputies Election. An Analysis of CSSD Electoral Support
Anotace:
Cílem bakalářské práce je analyzovat volební výsledek ČSSD ve volbách do PS PČR v roce 2006 na základě dostupných teoretických politologických poznatků týkajících se prostorové soutěže politických stran a klíčových vlivů na volební rozhodování. Autor svoji práci odvine od zkoumání pozice volební podpory ČSSD v rovině jednorozměrného pravolevého politického prostoru a programatiky ČSSD. Za prvé představí …více
Abstract:
The aim of this Bachelor’s thesis is to analyze the elections results for CSSD (Czech Social Democratic Party) in the 2006 elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic by employing available theoretical findings of political science pertaining to spatial competition of political parties and to key factors influencing decision-making processes during elections. The thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010
Identifikátor: http://evskp.uhk.cz/eB770

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2010
  • Vedoucí: Jan Outlý
  • Oponent: Lucie Kudová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové. Archiv