Adriána Zmitková

Bakalářská práce

Dopady válečného konfliktu v Sýrii na úroveň migrace obyvatelstva

The impact of armed conflict in Syria on the level of migration of population
Anotace:
Tato bakalářská práce popisuje a analyzuje proces vzniku konfliktu na území Syrské arabské republiky, změny v úrovni migrace způsobené tímto konfliktem a cílové destinace uprchlíků. Práce se zaměřuje na mezinárodní organizace zapojené do řešení humanitární krize v jednotlivých hostitelských zemích. V závěru jsou navrhnuta řešení problémů spojených s nevhodnými podmínkami pro život uprchlíků.
Abstract:
This bachelor thesis describes and analyzes the start up process of conflict on the territory of the Syrian Arab Republic, changes in the level of migration caused by the conflict and final destinations of refugees. The thesis focuses on international organizations involved in humanitarian crisis resolution in each host country. Conclusion contains suggested solutions to the problems associated with …více
Abstract:
Táto bakalárska práca popisuje a analyzuje proces vzniku konfliktu na území Sýrskej arabskej republiky, zmeny v úrovni migrácie spôsobené týmto konfliktom a cieľové destinácie utečencov. Práca sa zameriava na medzinárodné organizácie zapojené do riešenia humanitárnej krízy v jednotlivých hostiteľských krajinách. V závere sú navrhnuté riešenia problémov spojených s nevhodnými podmienkami pre život utečencov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Mendelova univerzita v Brně

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses f3tlq9 f3tlq9/2
22. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Halíčková, K.
5. 6. 2015
Halíčková, K.
22. 5. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.