Mgr. Veronika Barancová

Diplomová práce

Analýza pracovnej záťaže

Work Related Stress Analysis
Abstract:
The main goal of this diploma thesis was to perform a detailed analysis of work related stress in a selected software company. This study defines the most common stressors within the company and its various departments and examines the relationship between personal characteristics (type A behavior, locus of control, coping), perceived work related stress, work satisfaction and stress. We assumed that …více
Abstract:
Cieľom diplomovej práce bolo vykonať podrobnú analýzu pracovnej záťaže v konkrétnej softvérovej organizácii. V rámci analýzy sme definovali najčastejšie sa vyskytujúce stresory pre organizáciu ako celok, ako aj pre jednotlivé oddelenia a zisťovali sme vzťahy medzi osobnostnými charakteristikami (správanie typu A, locus of control, coping) a vnímaním pracovnej záťaže a medzi pracovnou spokojnosťou a …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta