Bc. Jan Tuček

Diplomová práce

Analýza panelu genů modifikujících průběh onemocnění cystické fibrózy pomocí technologie Nová generace sekvenování (Next generation sequencing; NGS)

Panel used next generation sequencing (NGS) technology targeted disease modifying genes in cystic fibrosis
Anotace:
V této diplomové práci se věnujeme vlivům různých geneticky podmíněných faktorů na závažnost průběhu onemocnění cystické fibrózy. Tyto faktory zahrnují na CFTR nezávislé genetické modifikátory a jsou popsány v první části této práce. Dále je provedena analýza genetických polymorfizmů u vybraných pacientů pro modifikátory, u kterých bylo usouzeno, že vykazují vysokou šanci ovlivnit průběh cystické fibrózy …více
Abstract:
In this thesis we study the influences of various gene-dependent factors on the severity of cystic fibrosis. These factors include those, that are independent on the CFTR gene and are described in the first part of this thesis. In the next part follows an analysis of genetic polymorphisms in selected patients, in cases where it was decided that a given modifier has a high chance of affecting the course …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Iveta Valášková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách