Bc. Taťána Ondrušová

Master's thesis

Globální rozvojové vzdělávání na příkladu neziskové organizace ve Skotsku

Global education on the case of non-profit organisation in Scotland
Abstract:
Diplomová práce se v zabývá globálním rozvojovým vzděláváním (GRV), konkrétně jeho začleňováním neziskovým sektorem do formálního vzdělávacího prostředí. Hlavním cílem práce je na příkladu skotské organizace zjistit a vysvětlit, jakým způsobem probíhá zapojování globální dimenze do vzdělávání. V praxi mohou výsledky analýzy zahraničního případu informovat a inspirovat zájemce o zkoumanou oblast. Práce …more
Abstract:
This thesis deals with global education, in particular its implication of non-profit sector into the school education sector. The main goal of this work is to find out how the global dimension is incorporated into the education on the case of Scottish organization. In practice, the results of the analysis from abroad can inform and inspire Czech actors engaged in the study area. The work is divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Kateřina Trnková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta