Bc. Lucie Kedroňová

Bakalářská práce

Vliv skautingu na rizikové chování mládeže se zaměřením na netolismus

The Impact of Scouting on High-Risk Behavior among Youth Focusing on Netholism
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem skautingu na rizikové chování mládeže se zaměřením na netolismus. Práce je rozdělena na část teoretickou a empirickou, přičemž část teoretickou tvoří dvě kapitoly. První kapitola se zabývá skautingem, popisuje jeho historii, prostředky a metody výchovy a jeho vliv na člověka. Druhá teoretická kapitola bakalářské práce popisuje rizikové a poruchové chování mládeže, …více
Abstract:
This Bachelor thesis is focused on the impact of scouting on high-risk behavior among youth focusing on netholism. It is divided into a theoretical part and a practical part, whereas the theoretical part consists of two chapters. The first chapter deals with scouting, it describes its history, educational means and methods, and the impact on its members and population in general. The second theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Michaela Fialová
  • Oponent: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta