Bc. Pavla Kalusová

Bakalářská práce

Poctivá káva, neohoblované desky, domácí cheesecake: "hipsterizace" v lokálním kontextu

Fair trade coffee, rough sawn timber, homemade cheesecake: "hipsterization" in the local context
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá současnou městskou subkulturou hipster a částečně i nově se formující subkulturou yuccies. Práce je členěna do tří tematických celků. První kapitola začíná stručným teoretickým vymezením základních pojmů – kultura, masa, scéna, životní styl, mainstream a kontrakultura. Tématu subkultur a jejich stylům je dán větší prostor, neboť prostupují celou prací a ukazují, na jakých …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the contemporary urban hipster subculture and partly also with the newly formed subculture yuccies. The work is divided into three thematic units. The first chapter begins with a brief theoretical definition of basic concepts – culture, mass, scene, lifestyle, mainstream and counterculture. There is more space given to the topic of subcultures and their styles, because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Moravanská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií