Bc. Pavla Kalusová

Bachelor's thesis

Poctivá káva, neohoblované desky, domácí cheesecake: "hipsterizace" v lokálním kontextu

Fair trade coffee, rough sawn timber, homemade cheesecake: "hipsterization" in the local context
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá současnou městskou subkulturou hipster a částečně i nově se formující subkulturou yuccies. Práce je členěna do tří tematických celků. První kapitola začíná stručným teoretickým vymezením základních pojmů – kultura, masa, scéna, životní styl, mainstream a kontrakultura. Tématu subkultur a jejich stylům je dán větší prostor, neboť prostupují celou prací a ukazují, na jakých …more
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with the contemporary urban hipster subculture and partly also with the newly formed subculture yuccies. The work is divided into three thematic units. The first chapter begins with a brief theoretical definition of basic concepts – culture, mass, scene, lifestyle, mainstream and counterculture. There is more space given to the topic of subcultures and their styles, because …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2016
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Lucia Moravanská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií