Kateřina Orálková

Bakalářská práce

Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s cystickou fibrózou

COMPREHENSIVE NURSING CARE FOR PATIENTS WITH CYSTIC FIBROSIS
Anotace:
Bakalářská práce je věnovaná problematice pacientů s diagnózou cystické fibrózy. Práce je pojata jako teoreticko-praktický typ. Práce je rozdělena na část teoretickou, ve které pojednávám o historii tohoto onemocnění, zabývám se dědičností, projevy nemoci a možnostmi léčby. V úvodu praktické části jsou zpracovány statistické údaje o nejčastějších komplikacích cystické fibrózy. V praktické části aplikuji …více
Abstract:
My bachelor's thesis is dedicated to patients that suffer from diagnosis of cystic fibrosis. The thesis is considered to be a theoretical & practical type. It's divided into the theoretical part which describes more the history of this disease and the main goals such as the influence of heredity, the main symptoms and the alternatives of treatment. Despite of the fact that diagnostics is at very high …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Martina Rabová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Orálková, Kateřina. Komplexní ošetřovatelská péče o pacienta s cystickou fibrózou. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií