Simona Miková

Bakalářská práce

Účetní a daňové konsekvence související s likvidací společnosti s ručením omezeným

Accounting and tax consequences related to liquidation of a limited company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na zmapování procesu likvidace vybrané obchodní společnosti. V teoretické části jsou nejprve vymezeny jednotlivé druhy obchodních společností, podrobněji charakterizována společnost s ručením omezeným a dále definovány daňové a účetní aspekty související s průběhem likvidace společnosti s ručením omezeným. V praktické části je pak uveden samotný reálný postup likvidace …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on mapping the process of liquidation of a selected business company. In the theoretical part are defined individual types of business companies, more specifically is characterized a limited liability company and also are described tax and accounting aspects related to the course of liquidation of the limited liability company. In the practical part is presented the actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. et Ing. Renáta Myšková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Miková, Simona. Účetní a daňové konsekvence související s likvidací společnosti s ručením omezeným. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní