Barbora MAJERČINOVÁ

Bakalářská práce

Měkké lokalizační faktory na Mostecku

The soft localization factors in Mostecko region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá popisem a zhodnocením vybraných měkkých lokalizačních faktorů na Mostecku. V teoretické části je nastíněn vývoj lokalizačních teorií, vznik měkkých lokalizačních faktorů a jejich význam. V dalším bodě jsou čtenáři seznamováni s okresem Most. Dále je provedeno samotné hodnocení na pěti vybraných faktorech podle jejich důležitosti a vztahu k okresu. Tato práce tak ukazuje …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the description and analysis of the chosen soft localization factors in Mostecko region. There is development of the localization theories, conception and importance of soft localization factors in the theoretic part.There are information about Most district in next part. Below there is description and classification of particular factors on the basis of the public available …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: RNDr. Koutský Jaroslav

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická
http://arl.ujep.cz/