Bc. Marek Tesař

Bakalářská práce

Daňová exekuce

Tax Execution
Anotace:
Cílem bakalářské práce „Daňová exekuce“ je charakteristika procesu daňové exekuce, identifikace problematických míst a konfrontace dosažených poznatků se statistickými údaji Finanční správy České republiky z oblasti vymáhání daní ve světle změn, které přinesl zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. První část práce je zaměřena na charakteristiku právních předpisů, které se věci týkají, za použití komentářů …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis: „Tax Execution“ is to characterize the process of tax execution, identification of problematic spots and confrontation of achieved findings with statistical data about tax enforcement provided by Financial Administration of Czech Republic, in the light of the law no. 280/2009 Coll., Tax Code. First part of this thesis focuses on characterization of law governing selected …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta