Bc. Mariia Martynova

Diplomová práce

Hodnoty a hodnotové orientace ukrajinské a české populace v komparativní perspektivě

Values and value orientation of Ukrainian and Czech populations in a comparative perspective
Anotace:
Cílem této práce je prozkoumat roli náboženství při tvorbě základních lidských hodnot a rodiny a prokázat to na úrovni jednotlivých zemí, ukázat rozdíl mezi Ukrajinou a Českou republiku. V první části, nejdůležitější teorie hodnoty jsou diskutovali, a to těch, které vypracovaly Hofstedeho, Schwartz, Swidler a Miles a nejdůležitější výsledky průzkumů vztahující se k lidským hodnotám a hodnotových orientací …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to investigate the role of religiosity in the formation of basic human values and family orientations and to demonstrate it, at the country level, on the difference between Ukraine and the Czech Republic. In the first part, the most important theories of values are discussed, namely those developed by Hofstede, Schwartz, Swidler and Miles, and the most important results …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Petr Matějů, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.