Bc. et Bc. Karolína Hedbávná

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity osob s mentálním postižením

The leisure activities of the mentally impaired
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá volnočasovými aktivitami osob s mentálním postižením. Teoretická část pojednává o mentálním postižení, jeho pojmovému vymezení, klasifikaci, systému výchovy a vzdělávání osob s mentálním postižením a vztahem společnosti k nim. Také se věnuje problematice volného času, různým pohledům na něj a volnočasovými aktivitami. Výzkumná část zjišťuje, jaké jsou konkrétní možnosti trávení …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with the leisure activities of the mentally impaired. The theoretical part concerns mental impairment, its conceptual definiton, classification, the system of education of people with mental disabilities and the attitude of society toward them. It also deals with the free time, different views on it and leisure activities. The research part concerns the concrete possibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta