Bc. Veronika Kryšpínová

Diplomová práce

Udržitelný cestovní ruch v podmínkách Českého Krumlova

Sustainable tourism in conditions of Český Krumlov
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku udržitelného cestovního ruchu v Českém Krumlově. Vysoká celoroční návštěvnost města mimo jiné sebou nese negativní dopady na celé okolí, proto se tato práce specializuje na socio – kulturní prostředí. Hlavním cílem práce je zjistit vliv cestovního ruchu na socio – kulturní prostředí v Českém Krumlově. Dílčím cílem je vytvořit soubor návrhů komplexního řešení …více
Abstract:
The thesis is focused on sustainable tourism in the Český Krumlov. The high year-round visitors to the town, inter alia, has a negative impact on the entire region, therefore this work is specialized in socio - cultural environment. The main objective is to determine the impact of tourism on the socio - cultural environment in the Český Krumlov. Partial aim is to create a set of proposals for a comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Šárka Tittelbachová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze