Bc. Vladimír Čarný

Bakalářská práce

Bodový systém a problematika řešení dopravních přestupků

Traffic credit system and issue of processing of traffic offence
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o přestupkovém řízení a postizích za přestupky v provozu na pozemních komunikacích. Zejména pak o bodovém hodnocení řidičů, kde dochází mezi řidiči k různým desinformacím o přidělování bodů za přestupky a trestné činy, jejich zaznamenávání či odečítání, proto je bakalářská práce také zaměřena na bodový systém zavedený v České republice. V této práci je popsán postup přidělování …více
Abstract:
Bachelor's thesis deals with infringement procedures and penalties for the offenses on the road. In particular, the evaluation of drivers, where various disinformation happen among the drivers concerning the allocation of points for offenses and crimes, their recording or reading, therefor this bachelor thesis is also focused on a point system established in the Czech Republic. This work describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Kamil Pavlíček, CSc.
  • Oponent: JUDr. Dana Římanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní