Ing. Kristýna Boháčová

Diplomová práce

Linguistic and translatological analysis of a professional text in the field of medicine

Linguistic and translatological analysis of a professional text in the field of medicine
Anotace:
Tato diplomová práce se zaměřuje na lingvistickou a translatologickou analýzu daného odborného textu v medicíně. Na základě této analýzy, která následuje ideologii profesora M. A. K Hallidaye, budou specifikovány jazykové i extra-lingvistické aspekty odborného textu, v tomto případě klinické studie. Zároveň bude také vybraný text přeložen do cílového jazyka, tj. čeština, a budou uvedeny charakteristické …více
Abstract:
The master’s thesis focuses on a linguistic and translatological analysis of a professional text in the field of medicine. Based on this complex analysis that follows M. A. K. Halliday’s framework, specific linguistic and extralinguistic features of a professional text, a chosen clinical study, will be introduced. Also, the source text will then be translated into the target language, i.e. Czech, and …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/ey8kv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 8. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Heisig, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě