Štěpána Těžká

Bakalářská práce

Česko - německá policejní spolupráce v rámci Evropské unie

The Czech-German police cooperation in the EU
Anotace:
Prostor svobody, bezpečnosti a práva je v současnosti jednou z dynamicky se rozvíjejících oblastí EU a spadá pod něj také policejní spolupráce. Tato bakalářská práce se zabývá česko-německou policejní spoluprací. V první části práce popisuje právní a institucionální rámec policejní spolupráce v EU, v druhé části se zabývá zapojením České republiky a Německa do této spolupráce. Třetí část se zabývá …více
Abstract:
The Area of Freedom, Security and Justice is currently one of the most dynamically developing areas in the EU. One of its integral parts is police cooperation. This bachelor thesis is concerning the Czech-German police cooperation. The first part describes the legal and institutional framework for police cooperation in the EU, the second part analyzes involvement of the Czech Republic and Germany. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 2. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2011
  • Vedoucí: Radka Druláková
  • Oponent: Jan Eichler

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/26299