Bc. Ivana Zeilerová

Bakalářská práce

Marketingová komunikační kampaň na vybraný produkt

Marketing Communication Campaign for choice Product
Anotace:
Abstrakt Záměrem bakalářské práce bylo najít vhodnou marketingovou komunikační kampaň na vybraný produkt při použití optimálních nástrojů marketingového mixu na základě provedení marketingového výzkumu formou dotazování. Aplikační část analyzuje prostředí firmy a jejich produktů. Je vypracován marketingový mix firmy, proveden vlastní marketingový výzkum formou dotazníku a zvolena vhodná marketingová …více
Abstract:
Abstract The aim of this bachel or thesis was to find suitable marketing communication campaign for a chosen product by using optimal tools of marketing mix on the basis of marketing research in form of questionnaire. Application part analyzes environment of the company and their products. Marketing mix of the company was done as well as marketing research in form of questionnaire and suitable marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tomšíková
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní