Kateřina SCHWARZEROVÁ

Bachelor's thesis

The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis

The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis was to analyze texts related to customer satisfaction. In particular, texts from the Czech and English press. The thesis is divided into two parts, the first is a theoretical part where it represents customer satisfaction, customer definition, customer loyalty, The theoretical part also deals with the language, English and Czech language. In the practical part are …viac
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat texty týkající se zákaznické spokojenosti. Konrétně texty z českého a anglického tisku. Práce je rozdělena na dvě části, první je část teoretická, kde představuje zákaznickou spokojenost, definuje zákazníka, loajalitu zákazníků atd. Teoretická část se také zabývá jazykem, dále také anglickým a českým jazykem. V praktické části, jsou vybrány konkrétní …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Lenka Dejmalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWARZEROVÁ, Kateřina. The topic of customer satisfaction in English and Czech press - content and linguistic analysis. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/