Martina Nerušilová

Bakalářská práce

Informovanost pacientek s karcinomem děložního čípku o nežádoucích účincích radioterapie

Patients awareness with cervix cancer about the undesirable effects of radiotherapy
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na onkologické onemocnění karcinomem děložního čípku a informovanost pacientek o nežádoucích účincích způsobených léčbou pomocí radioterapie. Teoretická část práce se zabývá příčinami vzniku onemocnění, epidemiologií, rizikovými faktory, projevy nádoru, diagnostikou, prevencí, léčbou nádoru děložního čípku a nežádoucími účinky, které vznikají v důsledku léčby radioterapií …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on oncological disease of cervical cancer and awareness of patients about side effects caused by radiotherapy treatment. The theoretical part of the thesis deals with the causes of the disease, epidemiology, risk factors, tumor manifestations, diagnosis, prevention, cervical cancer treatment and side effects, that arise from radiotherapy treatment. In the practical part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Věra Záhorová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nerušilová, Martina. Informovanost pacientek s karcinomem děložního čípku o nežádoucích účincích radioterapie. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent