Bc. Dominika Synková

Bachelor's thesis

Co je to liberální demokracie?

What is a liberal democracy?
Abstract:
Bakalářská práce pojednává o liberální demokracii. Na jejích základech jsou představeny dvě politicko-filozofické teorie, liberální perfekcionismus a politický liberalismus. Cílem práce je dokázat, že pro soudobé liberálně-demokratické společnosti se užití liberálního perfekcionismu jeví jako přínosnější. První část je věnována samotným pojmům liberalismu a demokracie. Ve druhé části jsou obě zmíněné …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of liberal democracy. On its principles are introduce two political-philosophical theories, liberal perfectionism and political liberalism. The purpose is to prove that for contemporary liberal-democratic society is the use of liberal perfectionism better and more beneficial. The first part is dedicated to the concepts of liberalism and democracy. The second …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2021
  • Supervisor: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / field:
Legal Specializations / Commercial Law Studies