Bc. Dominika Synková

Bachelor's thesis

Co je to liberální demokracie?

What is a liberal democracy?
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o liberální demokracii. Na jejích základech jsou představeny dvě politicko-filozofické teorie, liberální perfekcionismus a politický liberalismus. Cílem práce je dokázat, že pro soudobé liberálně-demokratické společnosti se užití liberálního perfekcionismu jeví jako přínosnější. První část je věnována samotným pojmům liberalismu a demokracie. Ve druhé části jsou obě zmíněné …viac
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problem of liberal democracy. On its principles are introduce two political-philosophical theories, liberal perfectionism and political liberalism. The purpose is to prove that for contemporary liberal-democratic society is the use of liberal perfectionism better and more beneficial. The first part is dedicated to the concepts of liberalism and democracy. The second …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2021
  • Vedúci: doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Commercial Law Studies

Práce na příbuzné téma