Kristián Chrien

Bachelor's thesis

Daň z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie

Daň z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou zavedení daně z finančních transakcí v podmínkách Evropské unie. Cílem práce je popsat konstrukci daně a analyzovat dopady jejího zavedení na hospodářství Evropské unie. V úvodní části práce jsou definována teoretická východiska finančních krizí, faktory vedoucí ke vzniku krize a jejich důsledky na hospodářství jednotlivých zemí. V další části jsou rozebrány …more
Abstract:
This bachelor's thesis deals with the introduction of a financial transaction tax in the European Union context. The aim of this paper is to describe the tax construction and analyse the impacts of the tax on the economy of the European Union. In the introductory part of the thesis, there are defined theoretical bases of financial crises, factors leading to the crisis and their consequences for the …more
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá problematikou zavedenia dane z finančných transakcií v podmienkach Európskej únie. Cieľom tejto práce je popísať konštrukciu dane a analyzovať dopady jej zavedenia na hospodárstvo Európskej únie. V úvodnej časti práce sú definované teoretické východiská finančných kríz, faktory vedúce k vzniku krízy a ich dôsledky na hospodárstvo krajín. V ďalšej časti sú rozobraté …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 3. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 6. 2014
  • Supervisor: Savina Finardi
  • Reader: Pavlína Brabcová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/60255