Bc. Jakub URBANEC

Diplomová práce

Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy

The Czech Republic Migration Policy from the Perspective of the Social Workers focused on Muslims
Anotace:
Diplomová práce rozebírá teorie migrace a migračních politik, zabývá se migrací v Evropě od druhé světové války a migrační politikou Evropské unie, podrobně zkoumá migrační politiku České republiky a věnuje se muslimům na území České republiky. Zmíněná témata jsou důležitá pro získání dostatečného teoretického ukotvení, citlivosti a vhledu do problematik, které jsou obsahem rozhovorů se sociálními …více
Abstract:
This diploma thesis describes migration theories and migration policy, deals with migration in Europe after the second world war and migration policy of European Union, in detail examines the Czech migration policy and presents Muslims on the Czech territory. Mentioned topics are important for obtaining steady theoretical background, sensitivity and insight into problematics contained in the interviews …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vendula Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

URBANEC, Jakub. Migrační politika České republiky pohledem sociálních pracovníků se zaměřením na muslimy. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií